Khoa học máy tính

GIỚI THIỆU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH (60480101)

 

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Khoa học máy tính là chương trình đào tạo tiên tiến đáp ứng được nhu cầu nhân lực có trình độ chuyên môn cao của các nền kinh tế năng động và phát triển không ngừng, nhất là các nền kinh tế tri thức, khi mà khoa học máy tính đã trở thành công cụ không thể thiếu cho hầu hết tất cả các ngành nghề trong đời sống kinh tế xã hội. Trường đại học Tôn Đức Thắng trân trọng giới thiệu về chương trình đào tạo như sau:

1.  Mục tiêu đào tạo: 

-       Giúp học viên hiểu và vận dụng được kiến thức căn bản và nâng cao của ngành Khoa học máy tính ở mức độ chuyên gia;

-       Nắm vững các phương pháp nghiên cứu khoa học, có tư duy phản biện, độc lập phát huy tính sáng tạo, có khả năng tự học, tự nghiên cứu và học tập ở bậc tiến sĩ;

-       Hiểu và vận dụng các kiến thức nâng cao về các hệ thống thông minh, các mô hình học máy hiện đại, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích và tổng hợp tiếng nói, các mô hình xác suất và thống kê hiện đại, phân tích và khai thác các cơ sở dữ liệu lớn, ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn, phân tích và khai thác các  mạng thông tin và mạng xã hội, xử lý ảnh số, giải thuật nâng cao trên đồ thị và giải thuật ngẫu nhiên, trích chọn và truy hồi thông tin dựa trên nội dung (bao gồm nội dung đa phương tiện), hệ quản trị cơ sở dữ liệu, tính toán di động và đa phương tiện, tin sinh học và thị giác máy tính vào xử lý các vấn đề phát sinh trong các lãnh vực sản xuất kỹ thuật, kinh tế, khoa học xã hội và y sinh học;

-       Phân tích, thiết kế, cài đặt và vận hành được các hệ thống, giải pháp phần mềm đáp ứng các nhu cầu phát sinh từ thực tế công nghiệp;

-       Có khả năng độc lập giải quyết các vấn đề nghiên cứu khoa học, khám phá được các kiến thức mới trong Khoa học máy tính, ứng dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội;

-       Có tư duy phản biện và linh hoạt, óc sáng tạo, và tinh thần cầu tiến, có phẩm chất đạo đức chuẩn mực, hành xử chuyên nghiệp của một chuyên gia Khoa học máy tính;

-       Có khả năng làm việc theo nhóm, có kỹ năng giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế.

2.  Điều kiện dự tuyển:

-        Có bằng tốt nghiệp đại học (không phân biệt cơ sở đào tạo, loại hình đào tạo, hạng tốt nghiệp) các ngành: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin quản lý.

-       Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành Toán, Vật lý, các ngành thuộc lĩnh vực Điện-Điện tử, …. Căn cứ vào bảng điểm tốt nghiệp, Trường đại học Tôn Đức Thắng quyết định số môn học bổ túc kiến thức.

3.  Đề cương ôn tập và hình thức thi tuyển sinh:

-     Các môn thi tuyển sinh:

+     Môn cơ bản: Toán cao cấp (http://scp.tdt.edu.vn).

+     Môn cơ sở: Tin học cơ sở (http://scp.tdt.edu.vn).

+     Môn Anh văn (http://scp.tdt.edu.vn).

-     Hình thức thi tuyển sinh:

+     Môn cơ bản và môn cơ sở: hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 180 phút.

+     Môn Anh văn: thi 3 kỹ năng nghe – đọc – viết, hình thức thi trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

-     Miễn thi Anh văn:

+     Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành (ngôn ngữ sử dụng chính là Anh văn);

+     Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ giáo dục và đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng (ngôn ngữ sử dụng chính là Anh văn);

+     Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;

+     Có một trong các chứng chỉ Anh văn: IELTS 4.5, Toefl PBT 450, Toefl iBT 45, Toeic 450, PET, Business Preliminary, Bulats 40 và một số chứng chỉ khác theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo (trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi, chứng chỉ được cấp bởi một cơ sở đào tạo được Bộ giáo dục và đào tạo cho phép hoặc công nhận).

4.  Giới thiệu chương trình đào tạo:

-    Tổng thời gian đào tạo là 1.5 năm, với tổng số tín chỉ đào tạo là 49 tín chỉ

-    Chương trình đào tạo được thiết kế bảo đảm kiến thức lý thuyết nền tảng và năng lực ứng dụng các kiến thức đã học vào các vấn đề thực tiễn cho học viên. Học viên có khả năng phát triển các ứng dụng giải quyết các vấn đề thực tế trong các lãnh vực sản xuất kỹ thuật, kinh tế, khoa học xã hội và y sinh học.

-     Lực lượng giảng viên tham gia giảng dạy là những giảng viên có kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Khoa học máy tính, phần lớn tốt nghiệp các đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Cùng với tính hiện đại theo chuẩn Mỹ, cụ thể là chương trình ngành Khoa học máy tính của Đại học Stanford, chương trình luôn được cập nhật liên tục đáp ứng đúng với nhu cầu thực tế tại Việt Nam. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Khoa học máy tính của Trường đại học Tôn Đức Thắng sẽ mang đến cơ hội tiếp cận các kiến thức hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới; đồng thời học viên cũng được giảng dạy theo một mô típ mới, tạo nguồn cảm hứng mới và cách tiếp cận mới cho học viên tham gia chương trình đào tạo.

-     Thông tin đặc biệt: Học viên tốt nghiệp loại giỏi ngành Khoa học máy tính của Trường đại học Tôn Đức Thắng, được ưu tiến xem xét hồ sơ chuyển tiếp đào tạo trình độ tiến sĩ ở một số nước Châu Âu.

5.   Kế hoạch đào tạo:

-     Học kỳ 1: Học viên học các môn học cơ sở và chuyên ngành;

-     Học kỳ 2: Học viên sẽ học các môn học chuyên ngành;

-     Học kỳ 3: Học viên thực hiện luận văn thạc sĩ trong thời hạn 6 tháng.

 

Mã số môn học

Nội dung

Tổng tín chỉ

Lý thuyết

Bài tập hoặc thuyết trình hoặc thảo luận

Phần kiến thức chung

10

 

 

0000000001

Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh theo quy định của Trường đại học Tôn Đức Thắng

0000000002

Triết học Mác – Lênin

3

2

1

0000000003

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

1

1

Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành

27

 

 

Các học phần cơ bản bắt buộc

3

 

 

 

Các hệ thống dựa trên tri thức

3

2

1

Các học phần kiến thức rộng (chọn 02 học phần)

6

 

 

CS6048271

Giải thuật đồ thị nâng cao

3

2

1

CS6048281

Phân tích xác suất và giải thuật ngẫu nhiên

3

2

1

CS6048291

Mật mã hoá

3

2

1

Các học phần chuyên sâu Nhóm 1 (chọn 03 học phần)

9

 

 

CS6048021

Mô hình đồ thị có xác suất

3

2

1

CS6048031

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

3

2

1

CS6048041

Phân tích mạng thông tin và mạng xã hội

3

2

1

CS6048051

Học máy

3

2

1

CS6048071

Xử lý tiếng nói

3

2

1

CS6048081

Hệ thống đa tác tử

3

2

1

CS6048091

Thị giác máy tính

3

2

1

Các học phần chuyên sâu Nhóm 2 (chọn 03 học phần)

9

 

 

CS6048101

Truy hồi thông tin và tìm kiếm trên web

3

2

1

CS6048111

Ra quyết định dưới điều kiện không chắc chắn

3

2

1

CS6048121

Khai thác các tập dữ liệu lớn

3

2

1

CS6048141

Hệ gen tính toán

3

2

1

CS6048161

Xử lý ảnh số

3

2

1

CS6048171

Nhập vai trò chơi tổng quát

3

2

1

CS6048201

Giải thuật và biểu diễn trong sinh học phân tử tính toán

3

2

1

CS6048261

Tính toán đa phương tiện và ứng dụng

3

2

1

CS6048061

Chuyên đề Hiểu ngôn ngữ tự nhiên

3

2

1

CS6048181

Chuyên đề Thị giác máy tính di động

3

2

1

CS6048211

Chuyên đề Ra quyết định liên tiếp

3

2

1

CS6048221

Chuyên đề Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

2

1

CS6048241

Chuyên đề Giải thuật trong sinh học

3

2

1

CS6048251

Chuyên đề Lý thuyết học thống kê

3

2

1

Luận văn thạc sĩ

12

 

 

CS6048901

Thực hiện luận văn thạc sĩ

12

 

 

Tổng cộng

44

 

 

 

STT

Nội dung

Tổng tín chỉ

Môn chung

05

1

Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh theo quy định của Trường đại học Tôn Đức Thắng

 

2

Triết học Mác – Lênin (mở lớp thường xuyên vào mỗi HK)

3

3

Phương pháp NCKH (mở lớp thường xuyên vào mỗi HK)

2

Học kỳ 1

15

1

Các hệ thống dựa trên tri thức

3

2

Học phần tự chọn 1 (Phần kiến thức rộng)

3

3

Học phần tự chọn 2 (Phần kiến thức rộng)

3

4

Học phần tự chọn 3 (Phần kiến thức chuyên sâu nhóm 1)

3

5

Học phần tự chọn 4 (Phần kiến thức chuyên sâu nhóm 1)

3

Học kỳ 2

12

1

Học phần tự chọn 5 (Phần kiến thức chuyên sâu nhóm 1)

3

2

Học phần tự chọn 6 (Phần kiến thức chuyên sâu nhóm 2)

3

3

Học phần tự chọn 7 (Phần kiến thức chuyên sâu nhóm 2)

3

4

Học phần tự chọn 8 (Phần kiến thức chuyên sâu nhóm 2)

3

Học kỳ 3

12

1

Thực hiện đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ

2

2

Thực hiện luận văn Thạc sĩ

10

 

Tổng cộng

44