Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận đăng ký xét tuyển theo điểm thi THPT 2018) các ngành trình độ đại học năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT)) các ngành trình độ đại học năm 2018 - Phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi THPT quốc gia 2018 như sau:

Công thức tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = (môn 1 + môn 2 + môn 3*2)*3/4 + điểm ưu tiên (nếu có)

TT

Tên ngành /chuyên ngành

Mã ngành/chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện

Mức điểm nhận ĐKXT

D. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC

Chương trình luân chuyển Campus: SV học 2 năm đầu tại Bảo Lộc, 2 năm sau học tại TP. HCM.

61

Ngôn ngữ Anh - chương trình 2 năm đầu học tại Bảo Lộc

B7220201

D01; D11

Tiếng Anh

16,00

62

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - chương trình 2 năm đầu học tại Bảo Lộc

B7340101N

 

A00; A01; C01; D01;

A01; D01: Tiếng Anh

A00; C01: Toán

16,00

63

Luật - chương trình 2 năm đầu học tại Bảo Lộc

B7380101

 

A00; A01; C00; D01

 

16,00

64

Công nghệ sinh học - chương trình 2 năm đầu học tại Bảo Lộc

B7420201

A00; B00; D08

A00: Hóa

B00; D08: Sinh

16,00

65

Kỹ thuật phần mềm - chương trình 2 năm đầu học tại Bảo Lộc

B7480103

A00; A01; C01; D01

Toán

16,00

                   

 

Lưu ý:

  • Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển và được quy về thang điểm 30), cộng với điểm ưu tiên (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy định của Bộ GD&ĐT.
  • Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng (ưu tiên chọn học) từ trên xuống. Khi các Trường đại học xét tuyển, các nguyện vọng này có giá trị xét tuyển như nhau và thí sinh được xác định trúng tuyển 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất.